ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวิศิษฐ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังเป็นประธานพิธีมอบบ้านให้แก่ นายบุญฤทธิ์ ญาติพัฒ ราษฎรหมูที่ 6 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง โดยมี นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. เป็นประธานกล่าวต้อนรับ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กั

อ่านเพิ่มเติม »

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.พร้อมด้วย นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด นักวิชาการสาธารณะสุข เจ้าหน้าที่ ส.อบต. ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านนายลับ สายสินธ์ ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง จำนวน 1 หลัง เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงซึ่งไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ให้ผู้ป่วยติดเตียง

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ

อ่านเพิ่มเติม »

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2565

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข น

อ่านเพิ่มเติม »

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง เป็นประธานมอบเครื่องตรวจน้ำตาล ให้แก่ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ หมู่ที่ 9

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข น

อ่านเพิ่มเติม »

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. มอบหมายให้ นายอำนาจ ขวัญดี รองนายกอบต. เป็นประธานเปิดโครงการโครงการลดเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วยสมาธิบำบัดประจำงบประมาณปี พ.ศ.2565

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข น

อ่านเพิ่มเติม »

นายชัยยัณ รอดกลิ่น ประธานสภา อบต.คลองปาง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3)

นายชัยยัณ รอดกลิ่น ประธาน

อ่านเพิ่มเติม »

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประชุมประจำเดือน ระหว่างหัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ประจำปี 2565

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข น

อ่านเพิ่มเติม »