ข่าวกิจกรรม

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. พร้อมด้วย นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุ 4,5,8,9

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกร

อ่านเพิ่มเติม »

องค์การบริหารส่วนตำบคลองปาง ร่วมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ในโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 องค์

อ่านเพิ่มเติม »

อบต.คลองปาง ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ นายโชคดี คีรีกิ้น รองนายกอบจ.ตรัง นายจารึก ทองหนัน รองนายกอบจ.ตรัง และโดยกองสวัสดิการสังคม อบจ.ตรัง ในพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ และประชาชน รุ่นที่ 4

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ

อ่านเพิ่มเติม »

นายอำนาจ ขวัญดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ปลัด อบต., รองปลัด, หัวหน้าส่วนและพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

อ่านเพิ่มเติม »

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช)

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข น

อ่านเพิ่มเติม »

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวล

อ่านเพิ่มเติม »

นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชน และโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข น

อ่านเพิ่มเติม »

นายอำนาจ ขวัญดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และประเมินการศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง และเยี่ยมชมดูงานของชมรมผู้สูงอายุ 4,5,8,9

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข น

อ่านเพิ่มเติม »

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพิ่มศักยภาพแก่ประชาชนในชุมชนประจำงบประมาณปี พ.ศ.2565

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข น

อ่านเพิ่มเติม »