ข่าวกิจกรรม

นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชน และโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข น

อ่านเพิ่มเติม »

นายอำนาจ ขวัญดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และประเมินการศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง และเยี่ยมชมดูงานของชมรมผู้สูงอายุ 4,5,8,9

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข น

อ่านเพิ่มเติม »

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพิ่มศักยภาพแก่ประชาชนในชุมชนประจำงบประมาณปี พ.ศ.2565

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข น

อ่านเพิ่มเติม »

นายกอบ ต.คลองปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วน พนักงาน ลูกจ้าง อบต.คลองปาง ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วย หัวใจ”

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข น

อ่านเพิ่มเติม »

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปางเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นา

อ่านเพิ่มเติม »

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข น

อ่านเพิ่มเติม »