Big Greening Day รอบที่ทำการ อบต.

|

วันที่ 20 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง นำโดย นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก อบต. ปลัดอบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนและพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม Big Greening Day รอบที่ทำการ อบต.คลอปาง