สิงหาคม 2565

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. มอบหมายให้ นายอำนาจ ขวัญดี รองนายกอบต. เป็นประธานเปิดโครงการโครงการลดเบาหวานและความดันโลหิตสูงด้วยสมาธิบำบัดประจำงบประมาณปี พ.ศ.2565

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข น

อ่านเพิ่มเติม »

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพิ่มศักยภาพแก่ประชาชนในชุมชนประจำงบประมาณปี พ.ศ.2565

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข น

อ่านเพิ่มเติม »

นายชัยยัณ รอดกลิ่น ประธานสภา อบต.คลองปาง เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (วาระที่ 2 และวาระที่ 3)

นายชัยยัณ รอดกลิ่น ประธาน

อ่านเพิ่มเติม »

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประชุมประจำเดือน ระหว่างหัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ประจำปี 2565

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข น

อ่านเพิ่มเติม »