โครงการออกกำลังกายการเต้นบาสโลบและแอโรบิค

|

นายกองค์การบริหารส่วยตำบลคลองปาง เเละเจ้าหน้าที่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการออกกำลังกายด้วย การเต้นบาสโลบ และแอโรบิค โดยชมรมผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการผู้สูงอายุ 4,5,8,9 หมู่ 4 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง