โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปีงบประมาณ 2565

|

งค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เปิดจุดให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ หน้าตลาดชุมชน (โคกสัก) ม.6 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2565 เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของนโยบายรัฐบาล