โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2565

|

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วน พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ร่วมกันจับฉลาก แข่งขันกีฬาเปตอง จัดโดยกองการศึกษา เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ระหว่าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ตลอดจนพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2565