โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. คณะบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2565 โดยมีนายณัฐวุฒิ สังข์สุข นายอำเภอปะเหลียน ประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ ศึกษาดูงานการเรียนรู้การทำผ้ามัดย้อม กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะบริเวณชายทะเล โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ปปช. จังหวัดตรัง วิทยากรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง และบรรยายบูรณาการร่วมการทำงาน ในองค์กร การทำหน้าที่ฝ่ายกิจการสภา โดย นายสมศักดิ์ ใยยอง ปลัดอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยนายธีระยุทธ นาวีเดล นายอำเภอรัษฎา ให้เกียรติลงเยี่ยมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยณ คาเมรอนไอส์แลนด์ รีสอร์ท ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง