โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๙-๐๑๓ สายบ้านควนอ้ายคลิ้ง-บ้านด่านสาย หมู่ที่ ๙

|