จ้างโครงการจ้างเหมาย้ายหอถังสูง ขนาด 20 ลบ.ม จากหมู่ที่ 9 บ้านด่านสาย ไปยังระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัด

|