โครงการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในประเพณีวันสงกรานต์

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง กล่าวต้อนรับ นางมณี สารผล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ รณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ประจำปี2565 และพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลคลองปาง โดยมีนายละม้าย รอดกลิ่น ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลคลองปาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วน พนักงาน ลูกจ้างอบต. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ร่วมด้วย โดยภายในกิจกรรมมีการแสดงมโนราห์ มอบทุนการศึกษาเด็ก และมอบโล่ประกาศ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาช่วยเหลือสังคมตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา