โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านควนหนองกก-บ้านด่านสาย รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๒๙-๐๐๒ หมู่ที่ ๖

|