ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ตง.ถ. 29-006 บ้านโพธิ์น้อย หมู่ 3 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง

|