โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งขึงหนัง-เขตเทศบาล หมู่ที่ ๓

|