เยี่ยมผู้สูงอายุ

|

     เมื่อวันที่ 3 ก.พ 65 ท่านนายกลงเยี่ยมผู้สูงอายุในหมู่บ้าน