อบต.คลองปาง ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 ร่วมขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ลดโลกร้อน โดยจัดทำถังขยะเปียก ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน

|

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นำโดย นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง นำทีมลงพื้นที่หมู่ที่ 5 โดยมี สมาชิกอบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. พนักงาน เจ้าหน้าที่ และคณะทำงาน อบต.คลองปาง ร่วมขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ลดโลกร้อน โดยจัดทำถังขยะเปียก ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน

100 % ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลดกร้อน

💙🌏 ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกภาคส่วน