อบต.คลองปาง ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ นายโชคดี คีรีกิ้น รองนายกอบจ.ตรัง นายจารึก ทองหนัน รองนายกอบจ.ตรัง และโดยกองสวัสดิการสังคม อบจ.ตรัง ในพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ และประชาชน รุ่นที่ 4

|

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. พร้อมด้วย นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก นายเฉลิม สีสุข ปลัดอบต. นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด และ นางสาวอรวรรณ ไชยคง ผอ.กองคลัง พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ นายโชคดี คีรีกิ้น รองนายกอบจ.ตรัง นายจารึก ทองหนัน รองนายกอบจ.ตรัง และโดยกองสวัสดิการสังคม อบจ.ตรัง ในพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ และประชาชน รุ่นที่ 4 กิจกรรมสานตระกร้าด้วยหวายเทียม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านอาชีพเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุ 4,5,8,9 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง