อบต.คลองปาง ร่วมกันจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตามนโยบาย (Knock Door Marketing)

|

 

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อบต.คลองปาง ร่วมกันจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตามนโยบาย (Knock Door Marketing) ✨
💚🌏 ขอเชิญชวน พี่น้องชาวตำบลคลองปาง ร่วมจัดทำถังขยะเปียก ขยะอินทรีย์ แยกขยะถูกวิธี ดีต่อเรา ดีต่อโลก