อบต.คลองปางเชิญชวนจัดกิจกกรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล

|

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ขอเชิญชวนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษ๓าคม 2565 และของทุกปี