องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 กิจกรรม Open House

|

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 กิจกรรม Open House พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี (ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร มทบ.43) ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ขอขอบพระคุณ มทบ.43 ที่ให้การต้อนรับคณะเป็นอย่างดี และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าเยี่ยมชม ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร มทบ.43 สามารถติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมกับทาง มทบ.43 ได้โดยตรงเลยค่ะ