องค์การบริหารส่วนตำบคลองปาง ร่วมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ในโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

|

วันที่ 1 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบคลองปาง นำโดย นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง นายเกษม รักษ์ขาว รองนายกอบต.คณะผู้บริหาร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยชาวตำบลคลองปาง ร่วมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ในโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จ.ตรัง