องค์การบริการบริหารส่วนตำบลคลองปาง มอบอุปกรณ์คัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อจัดธนาคารขยะ

|

องค์การบริการบริหารส่วนตำบลคลองปาง มอบอุปกรณ์คัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อจัดธนาคารขยะ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ให้แก่ โรงเรียนบ้านวัดเขาพระ โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย และโรงเรียนบ้านควนหนองกก โดยมีนายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง และนายเกษม รักษ์ขาว รองนายก อบต. เป็นผู้มอบ