วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง เป็นประธาน ประชุมประจำเดือนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมี นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก นายเจษฎากรณ์ วีระสุข หัวหน้าสำนักปลัด นายสอด มณีศรี ประธาน อปพร. เเละสมาชิก อปพร.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา อบต.คลองปาง พร้อมจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (22 มีนาคม ของทุกปี)