วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 เชินชวนประชาชน ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2565

|

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 เชินชวนประชาชน ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ผ่านระบบลงนามออนไลน์ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1.Application Smart อสม. 2.เว็บไซต์ อสม.com 3.เว็บไซต์ Stopdrink.com