ลงพื้นที่ขุดขยะเปียก หมู่ที่ 4 ต.คลองปาง ร่วมขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ลดโลกร้อน โดยจัดทำถังขยะเปียก ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก อบต.รองปลัด อบต. นำทีมลงพื้นที่หมู่ที่ 4 โดยมี นายธีระยุทธ นาวีเดล นายอำเภอรัษฎา ให้เกียรติในการลงพื้นที่ขุดขยะเปียกในครั้งนี้ พร้อมทั้งสมาชิกอบต.หมู่ที่4 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. พนักงาน เจ้าหน้าที่ และคณะทำงาน อบต.คลองปาง ร่วมขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ลดโลกร้อน โดยจัดทำถังขยะเปียก ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน

100 % ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลดกร้อน

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกภาคส่วน