รองปลัด และเจ้าหน้าที่ อบต.คลองปางได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมกำจัดลูกนํ้ายุงลาย ห่างไกลโรคไข้เลือดออก

|

รองปลัด และเจ้าหน้าที่ อบต.คลองปางได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมกำจัดลูกนํ้ายุงลาย ห่างไกลโรคไข้เลือดออก ที่โรงเรียนวัดเข้าพระ ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง