รองนายก เป็นประธานประชุมผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์น้อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาพระ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำปี 2565

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง มอบหมายให้นายอำนาจ ขวัญดี รองนายก เป็นประธานประชุมผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์น้อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาพระ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำปี 2565 ของ ศพด.ในสังกัด อบต.คลองปาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง