รองนายก อบต. รองปลัด เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 เพื่อเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง

|

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง มอบหมายให้ นายอำนาจ ขวัญดี รองนายก อบต. นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.คลองปาง อ.รัษฎาจ.ตรัง จำนวน 2 หลัง เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงซึ่งไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ให้ผู้ป่วยติดเตียง มีขวัญกำลังใจในการรักษา ลดภาวะความเครียดของผู้ป่วยติดเตียงและญาติของผู้ป่วย ⚪ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลของปาง ขอให้กำลังใจทุกท่านจงอย่าท้อถอยต่ออุปสรรค ทางเราจะไม่ทอดทิ้งพวกท่าน