รองนายกลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการซ่อมแซมท่อประปา

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง มอบหมายให้ นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่หมู่ 3 เพื่อตรวจสอบการซ่อมแซมท่อประปา ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานเพื่อความสะดวกในการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่