ยกอบต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชน ตำบลคลองปางประจำปี 2565 กล่าวรายงานโดย คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลคลองปาง โดยมี นายพิทักษ์ จอมเมือง ผอ.โรงเรียนวัดเขาพระ คณะครู นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด นายเกริกฤทธ์ รอดกลิ่น ผอ.กองการศึกษา และวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ไร้ที่พึ่งจังหวัดตรังร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในกิจกรรมมีการ บรรยายความรู้ ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญาในวัยรุ่น ปัญหาวัยรุ่นปัญจุบัน ส่งเสริมสุขภาพจิตลดความเครียดกับกลุ่มเป้าหมาย แนวทางแก้ไขปัญหา แนวทางปฏิบัติตัวและแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ณ โรงเรียนวัดเขาพระ หมู่ที่ 4 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง