มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ โดยสำนักงาน ปปช.

|