มอบหมายรองปลัด อบต. , ผอ.กองการศึกษาฯ เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก ขอบคุณ มทบ.43 ที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรม

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกองค์การบริการส่วนตำบลคลองปาง มอบหมายรองปลัด อบต. , ผอ.กองการศึกษาฯ เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก ขอบคุณ มทบ.43 ที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 กิจกรรม Open House พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี (ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร มทบ.43)