มอบประกาศแก่เด็กเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

|

มอบประกาศแก่เด็กเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง , นายเกษม รักษ์ขาว รองนายกฯ , นายอมร เที่ยวธรรม ส.อบต. หมู่ที่ 9 และ นายอนุรักษ์ วีระสุข ส.อบต. หมู่ที่ 6 ตำบลคลองปาง เป็นผู้มอบ