มอบถุงยังชีพผู้กักตัว กรณีสัมผัสเสี่ยงสูง

|

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง มอบหมาย นายเกษม รักษ์ขาว รองนายกๆ พร้อมด้วย ส.อบต. หัวหน้าสำนักปลัด มอบถุงยังชีพผู้กักตัว กรณีสัมผัสเสี่ยงสูง