ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 7

|

วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง พร้อมด้วย นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก นายศราวุฒิ รักษ์ขาว สมาชิก อบต. คลองปาง นายวิชัยยุทธ์ ชูชาติ ผอ.กองช่าง ลงพื้นที่ หมู่ที่ 7 ถนนเลียบสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อทำการซ่อมเเซมปรับปรุงถนน ให้มีความปลอดภัยต่อการใช้ถนน

🚧🛑พบเห็นผิวจราจรชำรุดสามารถเเจ้งได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง🚧🛑