ประชุม อปพร. ประจำเดือนเมษายน 2565

|

วันที่ 4 เมษายน 2565 นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เป็นประธานในที่ประชุม ประจำเดือน สมาชิก อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เพื่อเตรียมความพร้อม เปิดด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ลดปัญหาการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ชั้น 2