ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติโครงการครั้งที่ 1/2565

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง เป็นประธานประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยมี นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา อบต.คลองปางเพื่ออนุมัติโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ครั้งที่ 1/2565