ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

|

ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

ลงทะเบียนช่วงที่ 1 : ตุลาคม – พฤศจิกายน 2565

ลงทะเบียนช่วงที่ 2 : มกราคม – กันยายน 2566

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ งานสวัสดิการและสังคม วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

☎️ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมงานพัฒนาชุมชน หมายเลขโทรศัพท์ 075-290-251