ประชาสัมพันธ์การออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 21 ธ.ค.2565 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ ศาลาประชาคม อ.รัษฎา

|