ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคฝีดาษลิง เป็นโรคติดต่อจากสัตว์ พบไม่บ่อย แต่อันตรายถึงชีวิต

|