ประขุมประขาคม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองปาง

|

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.คลองปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประชุมบูรณาการผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ประจำปี 2565 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองปาง โดยมีปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำท้องที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง