ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

|