ประกาศหยุดจ่ายนํ้าชั่วคราว วันที่ 23 พ.ย. 65 เวลา 09.00-16.00น.

|