ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเขาพระและซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองหัด ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

|