นายวิศิษฐ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางลักษณาพร อนันต์วรปัญญา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังเป็นประธานพิธีมอบบ้านให้แก่ นายบุญฤทธิ์ ญาติพัฒ ราษฎรหมูที่ 6 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง โดยมี นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. เป็นประธานกล่าวต้อนรับ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กั

อ่านเพิ่มเติม »

นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชน และโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข น

อ่านเพิ่มเติม »

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต.พร้อมด้วย นางสาววิภาวดี อิล่อง รองปลัด นักวิชาการสาธารณะสุข เจ้าหน้าที่ ส.อบต. ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านนายลับ สายสินธ์ ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง จำนวน 1 หลัง เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงซึ่งไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ให้ผู้ป่วยติดเตียง

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ

อ่านเพิ่มเติม »

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายก อบต. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2565

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข น

อ่านเพิ่มเติม »