นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. นายอำนาจ ขวัญดี นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก นำหัวหน้าส่วน พนักงาน ลูกจ้าง อบต. ร่วมทำกิจกรรม 5 ส.

|

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา15.30น. นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต. นายอำนาจ ขวัญดี นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก นำหัวหน้าส่วน พนักงาน ลูกจ้าง อบต. ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day พัฒนาบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เพื่อให้สถานที่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการมาติดต่อราชการ