นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนรัษฎา

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนรัษฎา ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายศุภกิจ ศาสตร์สุวรรณ ประธานสถานศึกษาขั้นพื้นพื้นฐานโรงเรียนรัษฎา และผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนรัษฎา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง