นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม

|

นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8 และหมู่ที่ 9 สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยมี นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก สมาชิกสภาฯ นายณัฐวุฒิ ศรีสวัสดิ์ ตัวเเทน ส.ส.สาทิตย์ วงศ์หนองเตย เขต 2 ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และมอบเงินช่วยเหลือให้เเก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่บ้านละ 1 ราย รายละ 2,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง