นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง ลงพื้นที่หมู่ 5 เพื่อตรวจเช็คก่อนเทคอนกรีต ในการซ่อมแซมปรับปรุงถนน

|

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุข นายกอบต.คลองปาง พร้อมด้วย นายเกษม รักษ์ขาว รองนายก นายเฉลิม สีสุข ปลัดอบต. นายวิชัยยุทธ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่หมู่ 5 เพื่อตรวจเช็คก่อนเทคอนกรีต ในการซ่อมแซมปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานเพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่