นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุขนายกอบต.คลองปาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วม ในเขตพื้นที่ อบต.คลองปาง

|

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายเอกลักษณ์ แก้วศรีสุขนายกอบต.คลองปาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำท่วม ในเขตพื้นที่ อบต.คลองปาง เพื่อให้กำลังใจแก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ และเร่งให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไป